Đá Bốn cũng thuộc loại lâu tan, nhưng được sử dụng trong các ly có kích thước trung bình, thường được sử dụng nhiều trong trà đá.